Bij de aflevering van een bandage is er een mogelijkheid tot tussenkomst van oa de ziekteverzekering, hospitalisatieverzekering, sportverzekering, fonds voor arbeidsongevallen, VAPH,…

Ziekteverzekering of mutualiteit

Wanneer een armkous/handschoen, medische compressiekous voor lymfoedeem voorgeschreven is door een geneesheer-specialist opgenomen in onderstaande lijst, is een gedeeltelijke of volledige tussenkomst mogelijk.

 • heelkunde
 • inwendige geneeskunde
 • geriatrie
 • gynaecologie-verloskunde
 • fysische geneeskunde en revalidatie
 • radiotherapie-oncologie
 • kindergeneeskunde
 • dermato-venereologie
 • medische oncologie

Een breukband, lumbostaat, buikgordel, borstprothese mag worden voorgeschreven door elke behandelende geneesheer, dus ook door uw huisarts.

Medische compressiekousen bij  chronische veneuze aandoeningen worden niet terug betaald door de mutualiteit tenzij deze worden voorgeschreven door een huisarts en dat een klasse 3 of 4 noodzakelijk is.

Een voorschrift is 2 maanden geldig bij eerste aflevering en 6 maanden indien het om een hernieuwing gaat.

In onderstaande tabel worden de hernieuwingstermijnen voor bandages weergegeven in jaren.

Fonds voor arbeidsongevallen

Werd de orthese voorgeschreven ten gevolge van een arbeidsongeval, dan zal de factuur rechtstreeks met het Fonds voor Arbeidsongevallen geregeld worden. De onderstaande gegevens zijn dan noodzakelijk:

 • Verzekering
 • Datum ongeval
 • Werkgever
 • Polisnummer
 • Dossiernummer

Overige verzekeringen

Indien er recht is op een terugbetaling via OCMW, sportverzekering, VAPH, ea is de goedkeuring van de desbetreffende instantie noodzakelijk.