Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel dient een bepaalde aanvraagprocedure gevolgd te worden. Deze procedure vereist een of meerdere van de hierna besproken documenten. De adviserend geneesheer zal een beslissing omtrent de eventuele tegemoetkoming nemen aan de hand van de aanvraag.

Het medische voorschrift/ bijlage 19

De bijlage 19 moet worden ingevuld door de arts (huisarts of geneesheer-specialist). Hij omschrijft de omvang van de anatomische en functionele stoornissen, beperkingen in activiteiten en participatieproblemen die hiervan het gevolg zijn. Hij beschrijft de aantal functies van het bewegingssysteem op basis van het ICF-typeringssysteem.

Een voorschrift is 12 maanden geldig.

Het aanvraagdocument

In het aanvraagdocument omschrijft de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de nodige aanpassingen.

Het motiveringsrapport

In het motiveringsrapport motiveert de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddelen en de nodige aanpassingen.

Het rolstoel adviesrapport

Het rolstoel advies rapport wordt opgesteld door een erkend rolstoel advies team. Dit team bestaat uit minstens een fysische revalidatie arts en een ergotherapeut of kinesitherapeut.

 

Hernieuwingstermijnen

In de tabel hieronder is voor elk mobiliteitshulpmiddel weergegeven om de hoeveel jaren dit wordt vergoed.

 

Forfaitaire vergoedingen

Wanneer iemand een mobiliteitshulpmiddel wenst, waarvoor hij volgens de functionele indicaties niet in aanmerking komt, kan de adviserend geneesheer een forfaitaire tegemoetkoming toekennen. De tegemoetkoming is dan gelijk aan het bedrag van de tegemoetkoming van het hulpmiddel waarvoor hij wel in aanmerking komt.

 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het VAPH, vroeger ‘Vlaams Fonds’ genoemd, wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een beperking bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven, zodat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit kunnen bereiken.

Personen met een handicap, die jonger zijn dan 65 jaar en in Vlaanderen wonen, kunnen zich bij het VAPH inschrijven en zo subsidies krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan woning of wagen.

Ook voor hulpmiddelen die niet onder prestatiecodes vallen inzake terugbetaling (handbikes, thuishulpmiddelen, bedden, matrassen, …) bestaat de mogelijkheid tot een tussenkomst door het VAPH.

 

Renting

Sinds januari 2019 is het verhuursysteem sterk uitgebreid. Enerzijds was er al renting voor bewoners van woon-zorgcentra voor manuele rolstoelen. Dit is uitgebreid voor personen in de thuiszorg ouder dan 85 jaar. Ook personen met een  snel degeneratieve aandoening komen automatisch in dit verhuursysteem terecht. Een vierde luik is een rentingsysteem voor volwassen personen die een eerste mobiliteitshulpmiddel krijgen na neurologische of locomotorische revalidatie.